Inga positiva effekter av de tillfälliga spelgränserna

Delrapporten gällande spelgränserna visar inte på positiva effekter

Spelinspektionen publicerade i dagarna en rapport kring de pandemirelaterade gränserna. Dessa är numera inte längre aktuella, men många var redan i ett tidigt skede skeptiska till om de verkligen tjänade något syfte, specifikt när coronaviruset härjade som värst i Sverige.

I utredningen framgår också några oroväckande mönster. Dels kom de myndigheten inte riktigt fram till något konkret, men det konstaterades även att spelarna spred ut sitt spelande genom att besöka flera olika casinon för att komma runt insättningstaken.

Vilka slutsatser kan man dra från de tillfälliga bonusgränserna?

En intressant del av rapporten konstaterade följande:

Kronofogdemyndigheten ser inte någon förändring i antal ärenden där skulderna är relaterade till varken pandemi eller till den tillfälliga förordningen. Inte heller Spelberoendes riksförbund har ännu sett några förändringar i sin verksamhet som kan kopplas till de skärpta spelansvarsåtgärderna i den tillfälliga förordningen.

Detta innebär att det blir ganska tydligt att casinospelandet inte ökade som de hade tänkt från första början. Lite längre ned skrev de även följande:

Det går inte att fastslå hur utvecklingen av spelande och problemspelande hade sett ut om den tillfälliga förordningen inte hade införts.

Så vad kom de då fram till egentligen? Inte särskilt mycket. Endast att det var omöjligt att veta om den tillfälliga förordningen gjort någon nytta eller inte. I slutet meddelade de dock att det finns indikationer på att problemspelare kan bli påverkade av bonusar, något som inte kommer som en särskilt stor överraskning. Det är också en av anledningen att många väljer casinon utan svensk licens idag.

Hur påverkas spelmarknaden i framtiden om något liknande händer?

En sak är säker: Sverige kommer garanterat att införa spelgränser så fort de får chansen. Detta är något som regeringen tycker är jätteviktigt, trots att det saknas konkret fakta eller förankring i verkligheten.

Det har även riktats enormt med kritik mot dessa åtgärder under hela pandemins gång, inte minst från Branschföreningen för Onlinespel som företräder spelbolagen. När regeringen äntligen valde att avskaffa åtgärderna, eller snarare att inte gå vidare med dem under februari 2022 – så uttalade sig BOS på följande vis:

Det är ett klokt och välavvägt beslut som regeringen har fattat. Dels utifrån pandemins allmänna utveckling. Dels, och framför allt, därför att just de här restriktionerna inte skulle uppnå sitt syfte att värna folkhälsan. Vi är för en stark reglering av spelmarknaden, och en förutsättning för det är att intentionen med olika reformer också kan förväntas ge avsedd effekt. Det var inte fallet med covid-restriktionerna och det är därför välkommet att de dras tillbaka.