Regeringens föreslår höjd spelskatt trots skepsis från spelindustrin

spelbolagen bli tvungna att betala 22 procent i spelskatt, istället för 18 procentDen svenska spelindustrin står inför en potentiell kris efter regeringens förslag om att öka spelskatten med 4 procentenheter. Efter ändringen skulle alltså spelbolagen bli tvungna att betala 22 procent i spelskatt, istället för 18 procent som tidigare. Det kontroversiella förslaget som presenterades i budgetpropositionen är inte utan sina motståndare, och väcker dessutom oro i branschen.

Varför ska spelskatten höjas?

Motiveringen bakom skattehöjningen är regeringens övertygelse om att den svenska spelmarknaden har stabiliserats sedan omregleringen år 2019. De hävdar att kanaliseringen, det vill säga andelen spel som sker på den licensierade svenska marknaden, har ökat betydligt. Enligt regeringen är detta den rätta tiden att öka skattesatsen och därmed förbättra statens intäkter från spel.

Om du vill läsa budgetpropositionen i sin helhet, eller bara gå igenom ändringarna som berör spelmarknaden kan du ladda ned eller öppna PDF-filen via denna länk.

Branschorganisationer är skeptiska till förslaget

BOSBara en kort stund efter nyheten uttalade sig både Branschföreningen för Onlinespel (BOS) och Spelbranschens Riksorganisation (SPER), som är starkt emot förslaget. BOS generalsekreterare, Gustaf Hoffstedt, har uttryckt djup besvikelse över regeringens beslut och uppmanar dem att ompröva sina planer.

Enligt Hoffstedt förstår inte regeringen den verkliga situationen på spelmarknaden och förbiser att kanaliseringen är på nedgång, med bara 77 % av spelarna som använder den licensierade marknaden (Enligt BOS egna undersökning) och alltså väljer 23% av spelarna casinon utan svensk licens.

Det finns även oro för att en höjd skattesats kan leda till att ännu färre spelbolag väljer att etablera sig i Sverige. Många företag som bedriver nätcasinon har redan stängt sina verksamheter på grund av otillräckliga incitament och ökad konkurrens från olicensierade spelbolag, specifikt då de erbjuder mer attraktiva bonusar och innehåll.

SPER

Maria Wennerberg Sedigh, vd för Spelbranschens Riksorganisation, uttryckte sig på följande vis:

”Sper delar inte regeringens uppfattning. Den nuvarande skattenivån på 18 procent ansågs vara förenlig med syftet att uppnå en kanaliseringsgrad på minst 90 procent. Flera analyser under de senaste åren har dock visar att kanaliseringen är långt lägre än så. Trenden är dessutom tydlig, spelandet hos olicensierade aktörer ökar. Sverige befinner sig med dagens reglering långt ifrån målet om en kanalisering på 90 procent. En höjning av spelskatten riskerar att sänka kanaliseringen ytterligare.”

Vad tror vi kommer hända i framtiden om skattehöjningen går igenom?

Effekterna av en höjd spelskatt förväntas vara påtagliga ganska omgående, och det finns tveksamheter om majoriteten av spelbolagen som verkar på den licensierade marknaden kommer att förnya sina licenser.

Många svenska spellicenser är nämligen giltiga fram till den 31 december 2025, och det är oklart vilka som väljer att stanna kvar och verka inom den svenska spelmarknaden. Casinobranschens framtid i Sverige är därmed mer osäker än någonsin.